Art. 2.215. Interesul asigurarii

Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat.