Art. 2.217. Despagubirea

(1) Despagubirea se stabileste in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Ea nu poate depasi valoarea bunului din acel moment, cuantumul pagubei si nici suma asigurata.

(2) Partile pot stipula o clauza conform careia asiguratul ramane propriul sau asigurator pentru o fransiza, in privinta careia asiguratorul nu este obligat sa plateasca despagubire.

Asigurare de bunuri. Condițiile pentru stabilirea și plata despăgubirii. În asigurările de bunuri, nu numai că nu este necesar ca asiguratul să efectueze reparaţiile înainte de stabilirea şi acordarea despăgubirilor, dar acesta nici măcar nu este obligat să le efectueze, dacă nu doreşte sau dacă repararea bunului asigurat nu mai este posibilă.
Despăgubirea are rolul de a acoperi în patrimoniul asiguratului, în limita valorii asigurate, pierderea suferită de acesta ca urmare a intervenirii evenimentului asigurat. Aşadar, pentru stabilirea şi plata despăgubirii nu este neapărat necesar ca persoana asigurată să depună la dosarul de daună dovada achitării contravalorii facturilor şi devizele de reparaţii, în original sau copii. [Tribunalul Vâlcea, Decizia civilă nr. 604/A/ 17 Septembrie 2015, portal.just.ro]