Art. 2.268. Domeniul de aplicare

(1) Nu se poate tranzactiona asupra capacitatii sau starii civile a persoanelor si nici cu privire la drepturi de care partile nu pot sa dispuna potrivit legii.

(2) Se poate insa tranzactiona asupra actiunii civile derivand din savarsirea unei infractiuni.

Analiza condiţiilor de valabilitate a tranzacţiei, implică, în mod inevitabil, verificarea dreptului părților de a încheia tranzacţia, care presupune, prin natura acestei operaţiuni, dreptul de dispoziţie asupra unor bunuri.

Ca atare, dacă una din părți are calitate de administrator al bunului și, deci, nu are capacitatea de a dispune cu privire la întinderea, primirea sau cedarea bunului, iar verificarea legalităţii tranzacţiei încheiate de părţi pentru stingerea litigiului, a fost urmărită exclusiv din perspectiva existenţei părţilor în proces şi nu din perspectiva cerinţelor legale pentru încheierea actului juridic în discuţie, instanța a pronunțat o hotărâre nelegală, cu încălcarea dispoziţiilor art. 2268 alin. (1) și art. 2271 NCC. [ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1166 din 8 aprilie 2014, www.scj.ro]