Art. 2.328. Preferinta acordata statului

Preferinta acordata statului si unitatilor administrativ-teritoriale pentru creantele lor se reglementeaza prin legi speciale. O asemenea preferinta nu poate afecta drepturile dobandite anterior de catre terti.

Existenţa unor ipoteci intabulate cu privire la imobilul asupra caruia s-a instituit sechestrul asigurator, nu sunt de natura a permite creditorului ipotecar executarea silita a creanţei sale, cu ignorarea masurii asiguratorii, interesul general ce a justificat luarea masurii precumpanind asupra celui particular. (Curtea de Apel Ploiesti, Decizia penala nr. 807/16 august 2010, portal.just.ro)
Solutia este gresita pentru mai multe motive:
– Instituirea masurii sechestrului asigurator are drept efect impiedicarea debitorului de a-si instraina bunul (indisponibilizarea bunurilor), fara insa ca aceasta masura sa constituie un impediment cu privire la inceperea executarii silite sau sa constituie un caz de suspendare a acesteia, deoarece nici legea civila (Codul de procedura civila) si nici legea penala (Codul de procedura penala) nu confera un asemenea efect
– Interesul general ce a justificat luarea masurii asiguratorii nu este de natura a schimba rangul de incasare a creantelor in faza executarii silite, creanta statului avand rang inferior creantei ipotecare
– Dreptul de ipoteca se mentine asupra bunurilor grevate in orice mana ar trece (art. 2345 alin. 1 NCC), astfel ca, prin instituirea masurii de siguranta a confiscarii speciale, statul nu va dobandi bunul liber de orice sarcini, ci, in continuare, grevat de acelasi drept de ipoteca, impiedicarea creditorului ipotecar de a-si executa garantia pe durata existentei masurii asiguratorii nefiind astfel justificata
– Nu in ultimul rand, trebuie sa mai observam faptul ca, in aceasta situatie, creditorul ipotecar care justifica un interes particular are o creanta certa, lichida si exigibila (si in acest caz, constatata printr-un inscris caruia legea ii confera calitatea de titlu executoriu), spre deosebire de stat, care are o creanta incerta si rang de preferinta inferior. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 106-107]