Art. 2.337. Stingerea privilegiilor

Daca prin lege nu se prevede altfel, privilegiile se sting odata cu obligatia garantata.

Datorita caracterului indivizibil al privilegiului, este necesar ca stingerea creantei sa fie absoluta, adica sa fie facuta fara nicio rezerva. Privilegiul se va stinge nu numai prin plata, dar si prin toate modurile care duc la stingerea obligatiilor (art. 1615 C. civ.), inclusiv prin executare silita, insa nu se va stinge ca efect al transmisiunii sau transformarii obligatiilor prin subrogatie, cesiune de creanta, novatie sau preluare de datorie, intrucat in aceste situatii obligatia garantata subzista.
Consideram insa ca privilegiul se va stinge prin novatie daca prin intermediul acestei operatiuni se va schimba calitatea creantei. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 117]