Art. 2.345. Drepturile creditorului ipotecar

(1) Dreptul de ipoteca se mentine asupra bunurilor grevate in orice mana ar trece.

(2) Creditorul ipotecar are dreptul de a-si satisface creanta, in conditiile legii, inaintea creditorilor chirografari, precum si inaintea creditorilor de rang inferior.