Art. 2.362. Drepturile reale anterioare ale tertului dobanditor

Atunci cand creditorul ipotecar urmareste si vinde bunul dobandit de un tert de la cel care a constituit ipoteca, drepturile reale principale pe care tertul le avea asupra bunului anterior dobandirii proprietatii renasc cu rangul lor originar de drept sau, dupa caz, prin reinscriere in cartea funciara.

Datorita efectului atributiv de drepturi a CF, nu este foarte clar daca renasterea este de drept sau supusa si ea formalitatilor de intabulare in cartea funciara. Exprimarea noului Cod civil este echivoca; dreptul renaste „cu rangul lui (s.n.) originar de drept sau, dupa caz, prin reinscriere in cartea funciara”. In conditiile in care cazurile de dobandire a drepturilor tabulare fara inscriere sunt expres si imperativ reglementate, iar legea nu cuprinde si ipoteca de renastere a dreptului real principal de care ne ocupam aici (art. 887 NCC), ar trebui sa conchidem ca intabularea dezmembramantului reinviat este obligatorie. [P. Vasilescu, Drept civil. Obligatii, Editura Hamangiu 2012, p. 169-170]