Art. 2.389. Obiectul ipotecii mobiliare

Se pot ipoteca:
a) creante banesti nascute din contractul de vanzare, contractul de locatiune sau orice alt act incheiat cu privire la un bun, cele rezultate dintr-un contract de asigurare, cele nascute in considerarea asumarii unei obligatii sau a constituirii unei garantii, a folosirii unei carti de credit ori de debit ori a castigarii unui premiu la o loterie sau alte jocuri de noroc organizate in conditiile legii;
b) creante constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtator;
c) conturi bancare;
d) actiuni si parti sociale, valori mobiliare si alte instrumente financiare;
e) drepturi de proprietate intelectuala si orice alte bunuri incorporale;
f) petrolul, gazul natural si celelalte resurse minerale care urmeaza a fi extrase;
g) efectivele de animale;
h) recoltele care urmeaza a fi culese;
i) padurile care urmeaza a fi taiate;
j) bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locatiune, care sunt detinute in vederea vanzarii, inchirierii ori furnizarii in temeiul unui contract de prestari de servicii, care sunt furnizate in temeiul unui contract de prestari de servicii, precum si materia prima si materialele destinate a fi consumate sau prelucrate in exploatarea unei intreprinderi, produsele in curs de fabricatie si produsele finite;
k) echipamentele, instalatiile si orice alte bunuri destinate sa serveasca in mod durabil exploatarii unei intreprinderi;
l) orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale.

Chiar daca drepturile de creanta intuitu personae nu pot fi in principiu transmise sau executate de catre o alta persoana, vor putea fi ipotecate in masura in care sunt urmaribile. Spre exemplu, dreptul la pensie care este un drept intuitu personae, poate fi urmarit in conditiile art. 409 CPC, respectiv ale art. 728 NCPC, astfel incat, fiind o creanta baneasca periodica, va putea face obiectul unei ipoteci mobiliare.
Ipoteca ce poarta asupra chiriilor si arenzilor prezente si viitoare produse de un imobil [art. 2379 alin. (2) C. civ.] este o ipoteca mobiliara, intrucat are ca obiect o creanta nascuta din contractul de locatiune cu privire la un bun [in sensul art. 2389 lit. a) C. civ.], chiar daca se supune regulii publicitatii imobiliare. Solutia se impune si in cazul indemnizatiilor platite in temeiul unor contracte de asigurare cu privire la plata acestor chirii sau arenzi. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 199]