Art. 2.403. Actiunile impotriva debitorului creantei grevate

Atat constituitorul ipotecii, cat si creditorul ipotecar pot intenta actiuni impotriva debitorului creantei care face obiectul ipotecii, insa cu indatorirea de a-l introduce pe celalalt in cauza.

Constituitorul ipotecii este indreptatit sa il actioneze pe debitor in judecata pentru aducerea la indeplinire a obligatiei ce-i incumba in temeiul textului legal mentionat, chiar daca dreptul de a percepe capitalul, dobanzile si celelalte sume datorate in temeiul creantei ipotecate revine creditorului ipotecar. Desi creditorul ipotecar are dreptul sa pretinda realizarea creantei ipotecate, el nu este si obligat sa actioneze in justitie pe debitorul ei in caz de neplata. Creditorul are doar obligatia sa il informeze de indata pe constituitor cu privire la orice nereguli la plata de catre debitor a sumelor datorate (art. 2407 C. civ.). In atare conditii, fata de pasivitatea creditorului, ar fi excesiv sa-i fie obstaculata constituitorului posibilitatea de actiona el insusi in justitie pe debitor. Intrucat de la momentul notificarii sau acceptarii ipotecii, plata trebuie facuta creditoruluio ipotecar, instanta va obliga pe debitor sa platesca acestuia, ceea ce din punct de vedere procedural, este realizabil prin introducerea in cauza a creditorului. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 824]