Art. 2.414. Validitatea ipotecii

Inscrierea in arhiva nu confera validitate unei ipoteci lovite de nulitate.