Art. 2.421. Concursul ipotecilor imobiliare

Rangul ipotecilor imobiliare este determinat de ordinea inregistrarii cererilor de inscriere in cartea funciara.