Art. 2.422. Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare

Atunci cand acelasi bun este grevat atat de ipoteci mobiliare, cat si de ipoteci imobiliare, sunt preferati creditorii a caror ipoteca a fost anterior facuta publica in registrele de publicitate aferente. Cu toate acestea, ipoteca imobiliara inscrisa in aceeasi zi cu o ipoteca mobiliara va fi preferata acesteia din urma.

Se impun cateva aspecte legate de extinderea ipotecii prin accesiune asupra bunurilor care se unesc prin accesiune cu bunul grevat (art. 2355 C. civ.). Situatia de concurs intre o ipoteca mobiliara si una imobiliara se va putea ivi doar in cazul accesiunii imobiliare artificiale, insa potrivit art. 2356 alin. (2) teza finala C. civ., ipoteca mobiliara se va stinge cu privire la materialele de constructie sau alte asemenea bunuri incorporate intr-o constructie sau alta amelioratiune a unui teren.
Situatia de concurs va putea aparea numai in situatia prevazuta de art. 2356 C. civ., respectiv a bunurilor mobile care, fara a-sipierde individualitatea, devin accesorii ale unui imobil.
Nu vom fi intr-o situatie de concurs intre o ipoteca mobiliara si una imobiliara nici in cazul in care obiectul ipotecii il va constitui o universalitate de bunuri (atunci cand universalitatea cuprinde atat bunuri mobile, cat si bunuri imobile), chiar daca, potrivit art. 2357 alin. (1) C. civ., o astfel de ipoteca se intinde asupra tuturor bunurilor cuprinse in aceasta, deoarece in acest caz ipoteca nu va greva bunurile imobile cuprinse in aceasta decat din momentul inscrierii ipotecii in cartea funciara cu privire la fiecare dintre imobile. Asadar, in cazul unei universalitati de bunuri mobile si imobile, inscrierea in arhiva va produce efecte (de publicitate si opozabilitate), doar fata de bunurile mobile ce formeaza o astfel de universalitate, iar inscrierea in cartea funciara nu va produce efecte (atat de publicitate si opozabilitate, cat si constitutive de drepturi) decat cu privire la fiecare imobil in a carui carte funciara s-a facut inscrierea. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 259-260]