Art. 2.435. Drepturile creditorului

In caz de neexecutare, creditorul are dreptul, la alegerea sa:
a) sa vanda bunul ipotecat in conditiile art. 2.445-2.459;
b) sa isi insuseasca bunul pentru a stinge creanta ipotecara in conditiile art. 2.460-2.463;
c) sa preia bunul in scop de administrare in conditiile art. 2.468-2.473

Cu toate ca prevederile art. 2435 C. civ., ce contine dreptul de a vinde bunul ipotecat, sunt situate in cadrul paragrafului dedicat „Executarii ipotecii asupra bunurilor mobile corporale”, regulile cu privire la vanzare se pot aplica atat in cazul vanzarii bunurilor mobile corporale, cat si in cazul vanzarii bunurilor mobile necorporale, acolo unde legea nu prevede expres o alta modalitate de executare si in masura in care aceste reguli nu contravin expres regulilor imperative impuse de lege cu privire la executarea silita asupra anumitor categorii de bunuri. [G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului Civil. Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale, Editura Hamangiu 2012, p. 375]