Art. 2.462. Opunerea la preluarea in contul creantei

(1) Opunerea la preluarea bunului in contul creantei facuta de persoanele prevazute la art. 2.450 produce efecte numai daca este comunicata creditorului in termen de 15 zile de la notificare.

(2) Dispozitiile art. 2.452 se aplica in mod corespunzator.