Art. 2.469. Administratorul

Poate fi administrator creditorul sau o alta persoana desemnata de creditor sau, dupa caz, de catre instanta.