Art. 2.480. Obiectul gajului

Gajul poate avea ca obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile emise in forma materializata.

Dreptul de gaj se prezinta ca o garantie specializata, trebuind identificat atat bunul pe care il poarta, cat si creanta pe care o insoteste. E de neimaginat un gaj care sa poarte asupra unei universalitati de bunuri (chiar mobiliare) sau sa garanteze o datorie nespecificata. [P. Vasilescu, Drept civil. Obligatii, Editura Hamangiu 2012, p. 187]