Art. 2.481. Constituirea gajului

(1) Gajul se constituie prin remiterea bunului sau titlului catre creditor sau, dupa caz, prin pastrarea acestuia de catre creditor, cu consimtamantul debitorului, in scopul garantarii creantei.

(2) Gajul asupra titlurilor negociabile se constituie, in cazul titlurilor nominative sau la purtator, prin remiterea acestora, iar in cazul titlurilor la ordin, prin andosarea acestora, in scop de garantie.

Noul Cod civil a consacrat direct prohibirea pactului comisoriu doar in materie de ipoteci (art. 2433 NCC).Dar efectul specific al pactului comisoriu se poate obtine indirect, prin tehnica preluarii, in cazul ipotecilor mobiliare. Chiar daca interdictiile sunt de stricta interpretare, pactul comisoriu inclus in contractul de gaj este ineficient si sub noul Cod civil, datorita regulilor care trebuie respectate la realizarea gajului. Acestea fac posibila preluarea bunului (dat initial in gaj) in schimbul stingerii datoriei, dar numai ulterior neexecutarii obligatiei si daca constituitorul este de acord in scris, iar persoanele aratate la art. 2450 NCC sunt notificate. [P. Vasilescu, Drept civil. Obligatii, Editura Hamangiu 2012, p. 189]