Art. 2.482. Publicitatea gajului

(1) Publicitatea gajului bunurilor mobile corporale se realizeaza fie prin deposedarea debitorului, fie prin inscrierea gajului la arhiva.

(2) Publicitatea gajului asupra sumelor de bani se realizeaza numai prin detinerea acestora.

(3) Gajul asupra titlurilor negociabile este perfectat prin remiterea sau, dupa caz, prin andosarea titlurilor.