Art. 2.485. Conservarea gajului

(1) Gajul exista numai atat timp cat creditorul detine bunul gajat sau, dupa caz, cat timp este valabila andosarea titlului la ordin.

(2) Cu toate acestea, gajul nu se stinge atunci cand:
a) creditorul nu mai detine bunul, fara voia sa, prin fapta altei persoane;
b) creditorul a remis temporar bunul debitorului sau unui tert pentru a-l evalua, repara, transforma sau ameliora;
c) creditorul a remis bunul unui alt creditor al debitorului sau in cadrul unei proceduri de urmarire silita.

Gajul se stinge direct prin pierderea voluntara a bunului gajat cand se poate interpreta ca creditorul gajist a renuntat la garantie.(…)Este de subliniat ca dispozitia trebuie interpretata in sensul ca pierderea voluntara, care se datoreaza gajistului, si ca normele de la stramutarea garantiei nu se aplica precum la ipoteca. Aceasta pentru ca este de esenta gajului sa fie in stapanirea gajistului in natura, nu printr-un echivalent, lucru care poate fi acceptat doar la garantiile fara deposedare. [P. Vasilescu, Drept civil. Obligatii, Editura Hamangiu 2012, p. 194-195]