Art. 2.494. Aplicarea regulilor privitoare la ipoteca

Dispozitiile privitoare la publicitatea, prioritatea, executarea si stingerea ipotecilor mobiliare se aplica in mod corespunzator.