Art. 2.498. Opozabilitatea dreptului de retentie

(1) Dreptul de retentie este opozabil tertilor fara indeplinirea vreunei formalitati de publicitate.

(2) Cu toate acestea, cel care exercita un drept de retentie nu se poate opune urmaririi silite pornite de un alt creditor, insa are dreptul de a participa la distribuirea pretului bunului, in conditiile legii.

Dreptul de retentie nu are o modalitate de realizare specifica, dupa cum nu i se pot aplica normele de la gaj sau de la ipoteca mobiliara, in materie de executare. El se fructifica prin procedura de drept comun a executarii silite, ocazie cu care se rezolva si concursul intre creditori. [P. Vasilescu, Drept civil. Obligatii, Editura Hamangiu 2012, p. 199]