Art. 2.517. Termenul general de 3 ani

Termenul prescriptiei este de 3 ani, daca legea nu prevede un alt termen.

Distinctia dintre termenele generale si termenele speciale, are, in esenta, din punct de vedere practic, aceleasi consecinte ca si distinctia dintre normele generale si normele speciale. Aceasta deoarece temenul general este cuprins intr-o norma generala, pe cand termenle speciale sunt cuprine in norme speciale. Ca urmare:
– atunci cand legea prevede un termen special, acesta va fi prioritar in aplicare, inlaturandu-l pe cel general;
– atunci cand exista un termen special de prescriptie, prevazut expres pentru o anumita actiune, el nu poate fi aplicat si la alte actiuni, chiar daca acestea din urma ar avea un obiect asemanator, ori ar fi conexe cu actiunea pentru care legea prevede un termen special;
– atunci cand termenul general este modificat printr-o noua reglementare, termenele speciale, inclusiv acelea care sunt egale ca durata cu termenul general, raman neschimbate. [I. Reghini, S. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere in dreptul civil, Editura Hamangiu 2013, p. 718]

http://www.legal-land.ro/iccj-ref-termenul-de-prescriptie-pentru-recuperarea-sumelor-incasate-necuvenit-cu-titlu-de-indemnizatie-de-somaj/