Art. 2.541. Efectele intreruperii prescriptiei

(1) Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit cauza de intrerupere.

(2) Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie.

(3) Daca intreruperea prescriptiei a avut loc prin recunoasterea dreptului de catre cel in folosul caruia curgea, va incepe sa curga o noua prescriptie de acelasi fel.

(4) In cazul in care prescriptia a fost intrerupta printr-o cerere de chemare in judecata ori de arbitrare, noua prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita nu va incepe sa curga cat timp hotararea de admitere a actiunii nu a ramas definitiva.

(5) Daca intreruperea rezulta din interventia facuta in procedura insolventei sau a urmaririi silite, prescriptia va reincepe sa curga de la data la care exista din nou posibilitatea legala de valorificare a creantei ramase neacoperite.

(6) In cazul in care prescriptia a fost intrerupta potrivit art. 2.537 pct. 3, intreruperea opereaza pana la comunicarea ordonantei de clasare, a ordonantei de suspendare a urmaririi penale ori a hotararii de suspendare a judecatii sau pana la pronuntarea hotararii definitive a instantei penale. Daca repararea pagubei se acorda, potrivit legii, din oficiu, intreruperea opereaza pana la data cand cel impotriva caruia a inceput sa curga prescriptia a cunoscut sau trebuia sa cunoasca hotararea definitiva a instantei penale prin care ar fi trebuit sa se stabileasca despagubirea.

Inceperea curgerii noii prescriptiii opereaza de la:
– data recunoasterii dreptului (deci instantaneu), cand intreruperea a avut loc prin recunoasterea dreptului de catre cel in folosul caruia curgea. Noua prescriptie care incepe sa curga este de acelasi fel cu prescriptia intrerupta (prescriptia dreptului material la actiune);
– data actului voluntar de executare, cand intreruperea prescriptiei s-a realizat printr-un act de executare benevola a obligatiei de catre debitor. Noua presriptie care incepe sa curga este de acelasi fel cu prescriptia intrerupta (prescriptia dreptului material la actiune);
– data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de admitere a cererii de chemare in judecata sau a actiunii arbitrale, cand prescriptia afost intrerupta printr-o cerere de chemare in judecata ori de arbitrare. In intervalul de timp cuprins intre data introducerii cererii de chemare in judecata si momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, efectul intreruptiv este numai unul provizoriu, conditionat de admiterea cererii si ramanerea definitiva a hotararii.(…)
Noua prescriptie va avea un alt obiect, si anume prescriptia dreptului de a obtine executarea silita (este vorba, in acest caz, nu de prescriptia dreptului material la actiune, ci de prescriptia dreptului de a cere executarea silita);
– data de la care exista din nou posibilitatea legala de valorificare a creantei ramase neacoperite, cand intreruperea s-a produs ca urmare a interventiei facute in procedura insolventei sau a urmaririi silite pornite de alti creditori. Noua prescriptie care incepe sa curga va fi de acelasi fel cu prescriptia intrerupta (prescriptia dreptului material la actiune);
– data comunicarii ordonantei procurorului ori a hotararii penale, cand intreruperea a intervenit ca urmare a costituirii ca parte civila pe parcursul urmaririi penale sau in fata instantei de judecata pana la inceperea cercetarii judecatoresti. Noua prescriptie care incepe sa curga este de acelasi fel cu prescriptia intrerupta (prescriptia dreptului material la actiune, si nu prescriptia dreptului de a obtine executarea silita, atat timp cat partea nu a obtinut inca un titlu executoriu), exceptand situatia in care instanta penala a solutionat latura civila, cand noua prescriptie va avea un alt obiect, si anume dreptul de a obtine executarea silita;
– data la care a fost cunoscuta sau trebuia sa fie cunoscuta hotararea definitiva a instantei penale, in ipoteza in care despagubirile se acorda, potrivit legii, din oficiu. Noua prescriptie care incepe sa curga va avea un alt obiect, si anume dreptul de a obtine executarea silita. [C. G. Frentiu, Comentariile Codului civil. Prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor, Editura Hamangiu 2012, p. 151-152]