Art. 2.572. Legea aplicabila starii civile si capacitatii

(1) Starea civila si capacitatea persoanei fizice sunt carmuite de legea sa nationala, daca prin dispozitii speciale nu se prevede altfel.

(2) Incapacitatile speciale referitoare la un anumit raport juridic sunt supuse legii aplicabile acelui raport juridic.