Art. 2.584. Legea aplicabila fuziunii persoanelor juridice

Fuziunea unor persoane juridice de nationalitati diferite poate fi realizata daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de legile nationale aplicabile statutului lor organic.