Art. 2.585. Legea aplicabila promisiunii de casatorie

(1) Conditiile de fond cerute pentru incheierea promisiunii de casatorie sunt determinate de legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti la data incheierii promisiunii.

(2) Efectele promisiunii de casatorie, precum si consecintele incalcarii ei sunt guvernate de una dintre urmatoarele legi, in ordine:
a) legea resedintei obisnuite comune a viitorilor soti la data promisiunii de casatorie;
b) legea nationala comuna a viitorilor soti, cand acestia nu au resedinta obisnuita in acelasi stat;
c) legea romana, in lipsa legii nationale comune.

Logodna constituie, în viziunea noului cod civil, o relaţie cu caracter social, moral şi cultural cu posibile consecinţe juridice în plan patrimonial în cazul ruperii unilaterale.

Astfel, în condițiile în care logodna încheiată de reclamant cu pârâta a fost ruptă de aceasta din urmă, în temeiul dispozițiilor art. 268 alin. (1) NCC, s-a născut, în favoarea reclamantului dreptul la restituirea darurilor acordate în vederea încheierii căsătoriei.

Având în vedere locul încheierii logodnei, respectiv pe teritoriul României, acțiunii în pretenții formulată în temeiul art. 268 alin. (1) NCC, îi este aplicabilă legea română, fiind incidente dispozițiile alin. (2) lit. c) ale art. 2585 NCC, chiar în condițiile în care litigiul conține mai multe elemente de extraneitate, respectiv cetăţenia americană a reclamantului, faptul că părţile s-au cunoscut pe teritoriul Marii Britanii şi că a avut loc o corespondenţă electronică trimisă şi primită din mai multe ţări. [ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3084 din 11 noiembrie 2014, www.scj.ro]