Art. 2.593. Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial

(1) Legea aplicabila regimului matrimonial reglementeaza:
a) conditiile de validitate a conventiei privind alegerea legii aplicabile, cu exceptia capacitatii;
b) admisibilitatea si conditiile de validitate ale conventiei matrimoniale, cu exceptia capacitatii;
c) limitele alegerii regimului matrimonial;
d) posibilitatea schimbarii regimului matrimonial si efectele acestei schimbari;
e) continutul patrimoniului fiecaruia dintre soti, drepturile sotilor asupra bunurilor, precum si regimul datoriilor sotilor;
f) incetarea si lichidarea regimului matrimonial, precum si regulile privind imparteala bunurilor comune.
(2) Cu toate acestea, formarea loturilor, precum si atribuirea lor sunt supuse legii statului unde bunurile sunt situate la data partajului.