Art. 2.611. Legea aplicabila

Legea aplicabila se stabileste potrivit Conventiei privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la raspunderea parinteasca si masurile privind protectia copiilor, adoptata la Haga la 19 octombrie 1996, ratificata prin Legea nr. 361/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 895 din 28 decembrie 2007.

În baza dispoziţiilor art. 8 din R 2201/2003 competenţa în materia răspunderii părinteşti aparţine instanţelor statului membru în care se află „reşedinţa obişnuită a copilului”. Noţiunea de „reşedinţă obişnuită” este o noţiune autonomă de drept al Uniunii Europene, ce nu este definită în Regulament. Potrivit jurisprudenţei C.J.U.E. aceasta este determinată de judecătorul naţional, de la caz la caz, potrivit circumstanţelor particulare ale cauzei, în funcţie de criteriile stabilite de C.J.U.E. (cauza C-523/2007).
În ceea ce priveşte soluţionarea conflictului de legi şi stabilirea legii aplicabile litigiului, aceasta se determină potrivit art. 15 alin. 1 din Convenţia de la Haga din 1996, ratificată de România prin Legea nr. 361/2007 (în vigoare de la 01.01.2011) şi este legea forului – legea română. [Curtea de Apel Galați, Decizia civilă nr. 46/R din 30.01.2013, portal.just.ro]