Art. 2.619. Rezerva dreptului de proprietate

Conditiile si efectele care decurg din rezerva dreptului de proprietate referitor la un bun destinat exportului sunt carmuite, daca partile nu au convenit altfel, de legea statului exportator.