Art. 219. Raspunderea pentru fapte juridice

(1) Faptele licite sau ilicite savarsite de organele persoanei juridice obliga insasi persoana juridica, insa numai daca ele au legatura cu atributiile sau cu scopul functiilor incredintate.

(2) Faptele ilicite atrag si raspunderea personala si solidara a celor care le-au savarsit, atat fata de persoana juridica, cat si fata de terti.

Facturile reprezinta documente justificative ale situatiilor juridice pe care le contin si deci, confirma. Facturile au un regim juridic special, generat de importanta lor in cadrul activitatii unei societati comerciale.
Facturile confirma o stare de fapt pana la momentul anularii lor, in procedura prevazuta de lege.
Continutul facturii reprezinta o manifestare de vointa a persoanei juridice emitente.
Fata de cocontractant nu prezinta relevanta cine a completat factura. Manifestarea de vointa continuta in factura apartine persoanei juridice emitente si nu persoanei fizice mandatate sa o completeze.
Faptul ca acea persoana fizica ar fi actionat fara mandat sau cu depasirea mandatului ii poate atrage raspunderea fata de mandant, fata de persoana juridica, dar aceasta imprejurare nu poate fi opusa tertului, in speta cocontractantului. [Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 197/2008 –JURINDEX2009336489]