Art. 221. Raspunderea persoanelor juridice de drept public

Daca prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, in aceleasi conditii ca persoanele juridice de drept privat.

Raspunderea proprie a conducatorului persoanei juridice de drept public pentru depasirea limitelor mandatului sau, dupa caz, pentru fapte juridice detasabile de exercitiul functiei sunt, de asemenea, supuse regulilor aferente art. 219-220 NCC. [G. Piperea in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole , Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 224]