Art. 225. Nationalitatea persoanei juridice

Sunt de nationalitate romana toate persoanele juridice al caror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, este stabilit in Romania.

Daca sediul stabilit in Romania este fictiv, nationalitatea persoanei juridice nu mai este cea romana. In acest caz, nationalitatea este cea a statului pe teritoriul caruia se afla sediul sau real. [G. Piperea in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 227]