Art. 226. Denumirea persoanei juridice

(1) Persoana juridica poarta denumirea stabilita, in conditiile legii, prin actul de constituire sau prin statut.

(2) Odata cu inregistrarea persoanei juridice se vor trece in registrul public denumirea ei si celelalte atribute de identificare.

Denumirea persoanei juridice, ca si celelalte atribute de identificare, face parte din patrimoniul persoanei juridice. In fapt, denumirea face parte din categoria drepturilor de proprietate intelectuala ale persoanei juridice, avand atat o fateta patrimoniala cat si una nepatrimoniala. [G. Piperea in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 227]