Art. 228. Schimbarea denumirii si sediului

Persoana juridica poate sa isi schimbe denumirea sau sediul, in conditiile prevazute de lege.