Art. 229. Dovada denumirii si sediului

(1) In raporturile cu tertii, dovada denumirii si a sediului persoanei juridice se face cu mentiunile inscrise in registrele de publicitate sau de evidenta prevazute de lege pentru persoana juridica respectiva.

(2) In lipsa acestor mentiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii si a sediului nu va putea fi opusa altor persoane.

Schimbarea sediului unei societati comerciale nu este opozabila tertilor comercianti prin anuntarea Oficiului Registrului Comertului, printr-o adresa ce nu are relevanta juridica, deoarece in acest caz exista un regim juridic special, reglementat de Legea nr. 26/1990 republicata, privind registrul comertului (…) procedura de inscriere mentiuni in fata judecatorului-delegat de la Oficiul Registrului Comertului pentru opozabilitate fata de tertii comercianti. [Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Comerciala si de contencios administrattiv si fiscal, Decizia nr. 1058/2009 – JURINDEX20104210384]