Art. 235. Efectele fuziunii

(1) In cazul absorbtiei, drepturile si obligatiile persoanei juridice absorbite se transfera in patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe.

(2) In cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile si obligatiile acestora se transfera in patrimoniul persoanei juridice nou-infiintate.

Articolul 19 alineatul (1) din A treia directiva 78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978 in temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societaților comerciale pe acțiuni, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2009/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009, trebuie interpretat in sensul ca o „fuziune prin absorbție”, in sensul articolului 3 alineatul (1) din directiva menționata, determina transferul catre societatea absorbanta al obligației de a plati o amenda aplicata prin decizie definitiva ulterior acestei fuziuni, pentru incalcari ale dreptului muncii savârșite de societatea absorbita inainte de respectiva fuziune.[CJUE, Hotarârea din 5 martie 2015 pronunțata in cauza C 343/13 Modelo Continente Hipermercados]