Art. 24. Consultarea registrelor publice

Orice persoana, chiar fara a justifica un interes, poate, in conditiile legii, sa consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anumita situatie juridica si sa obtina extrase sau copii certificate de pe acestea.

Fiind supuse publicitatii, informatiile inregistrate in registrele publice sunt informatii de interes general. Fiind informatii de interes general, orice persoana,chiar si una fara interes,va putea solicita eliberarea de extrase sau copii certificate dupa acestea. Reglementarea este binevenita, constituind un temei legal suplimentar fata de cel edictat de legea nr. 544/2001 care permite oricarei persoane accesul la informatii publice. [A.P. Dimitriu in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 9]