Art. 251. Data incetarii personalitatii juridice

(1) Persoanele juridice supuse inregistrarii inceteaza la data radierii din registrele in care au fost inscrise.

(2) Celelalte persoane juridice inceteaza la data actului prin care s-a dispus incetarea sau, dupa caz, la data indeplinirii oricarei alte cerinte prevazute de lege.