Art. 256. Decesul titularului dreptului nepatrimonial

(1) Actiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial incalcat poate fi continuata sau pornita, dupa moartea persoanei vatamate, de catre sotul supravietuitor, de oricare dintre rudele in linie dreapta ale persoanei decedate, precum si de oricare dintre rudele sale colaterale pana la gradul al patrulea inclusiv.

(2) Actiunea pentru restabilirea integritatii memoriei unei persoane decedate poate fi pornita de cei prevazuti la alin. (1).

Desi drepturile nepatrimoniale nu sunt transmisibile, actiunea pentru apararea acestora poate fi continuata sau pornita, dupa caz, de anumite persoane desemnate de lege, date fiind relatiile decurgand din casatorie sau cele de rudenie cu persoana decedata ale carei drepturi nepatrimoniale au fost incalcate si care nu sunt neaparat succesorii acesteia. Acest drept nu decurge din mostenirea patrimoniului defunctului, ci din lege. [M. Paraschiv in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 84]