Art. 257. Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice

Dispozitiile prezentului titlu se aplica prin asemanare si drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice.