Art. 258. Familia

(1) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora, precum si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea si educarea copiilor lor.

(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.

(3) Statul este obligat sa sprijine, prin masuri economice si sociale, incheierea casatoriei, precum si dezvoltarea si consolidarea familiei.

(4) In sensul prezentului cod, prin soti se intelege barbatul si femeia uniti prin casatorie.

Incheierea casatoriei prin exprimarea libera a consimtamantului viitorilor soti reprezinta o aplicare specifica a conditiilor generale de incheiere a actelor juridice, intrucat casatoria este, fara dubiu, un act juridic. Articolul 1169 NCC consacra libertatea de contracta, iar art. 1179 NCC prevede ca o conditie esentiala pentru validitatea contractului este consimtamantul valabil al partilor. Ca urmare, si in cazul casatoriei, lipsa materiala sau psihica a consimtamantului ori vicierea consimtamantului unuia dintre soti duce la desfiintarea casatoriei.(…)
In reglementarea actuala, sotii sunt cei care trebuie sa consimta la incheierea casatoriei in mod liber, iar daca viitorii soti sunt minori, casatoria trebuie incuviintata de parintii acestora.
Exprimarea libera a consimtamantului la casatorie are legatura si cu scopul casatoriei, care este intemeierea unei familii. Casatoria trebuie sa se incheie numai daca are la baza respectul si afectiunea reciproca intre soti, in caz contrar nu va rezulta o familie, iar casatoria va fi lovita de nulitate absoluta, fiind fictiva. [C. C. Hageanu, Dreptul familiei si actele de stare civila, Editura Hamangiu 2012, p. 9]