Art. 263. Principiul interesului superior al copilului

(1) Orice masura privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie sa fie luata cu respectarea interesului superior al copilului.

(2) Pentru rezolvarea cererilor care se refera la copii, autoritatile competente sunt datoare sa dea toate indrumarile necesare pentru ca partile sa recurga la metodele de solutionare a conflictelor pe cale amiabila.

(3) Procedurile referitoare la relatiile dintre parinti si copii trebuie sa garanteze ca dorintele si interesele parintilor referitoare la copii pot fi aduse la cunostinta autoritatilor si ca acestea tin cont de ele in hotararile pe care le iau.

(4) Procedurile privitoare la copii trebuie sa se desfasoare intr-un timp rezonabil, astfel incat interesul superior al copilului si relatiile de familie sa nu fie afectate.

(5) In sensul prevederilor legale privind protectia copilului, prin copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, potrivit legii.

Interesul superior al copilului este o notiune preluata din Conventia privind drepturile copilului, dar care nu este definita nici de aceasta si nici de legislatia noastra interna.
Intersul superior al copilului trebuie sa fie unicul scop al tuturor actiunilor parintilor si masurilor intreprinse de stat in legatura cu un copil. Avand in vedee ca dreptul si psihologia nu sunt stiinte exacte, aprecierea acestui interes este deosebit de dificila. El trebuie evaluat in functie de datele sociale, economice si politice ale unei tari si epoci, dar si de situatia concreta a copilului respectiv. [C. C. Hageanu, Dreptul familiei si actele de stare civila, Editura Hamangiu 2012, p. 13]

„Interesul superior al minorului trebuie urmarit si gasit nu in beneficiile de ordin imediat pe care acesta le resimte in viata sa cotidiana, ci intr-un ansamblu de factori care sa vizeze asigurarea unei bune si echilibrate dezvoltari educationale, morale, fizice si sociale ale copilului viitor adult. [Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, Decizia civila nr. 112/2011, portal.just.ro]