Art. 264. Ascultarea copilului

(1) In procedurile administrative sau judiciare care il privesc, ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat si copilul care nu a implinit varsta de 10 ani, daca autoritatea competenta considera ca acest lucru este necesar pentru solutionarea cauzei.

(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere si a primi orice informatie, potrivit cu varsta sa, de a-si exprima opinia si de a fi informat asupra consecintelor pe care le poate avea aceasta, daca este respectata, precum si asupra consecintelor oricarei decizii care il priveste.

(3) Orice copil poate cere sa fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) si (2). Respingerea cererii de catre autoritatea competenta trebuie motivata.

(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate in considerare in raport cu varsta si cu gradul sau de maturitate.

(5) Dispozitiile legale speciale privind consimtamantul sau prezenta copilului, in procedurile care il privesc, precum si prevederile referitoare la desemnarea de catre instanta a unui reprezentant in caz de conflict de interese raman aplicabile.

Audierea copilului, in sensul art. 264 din Codul civil, este obligatorie si poate fi efectuata, in materia divortului, doar de instanta de tutela, in cadrul careia ar trebui sa existe magistrati specializati in domeniu. In conditiile in care Codul civil face, in mod expres, distinctie intre procedura judiciara, administrativa si notariala a divortului iar art. 264, reluând ad literam formularea art. 12 alin. 2 din Conventia O.N.U. cu privire la dreptului copilului, face vorbire despre dreptul copilului de a fi ascultat in ”orice procedura judiciara sau administrativa care-l priveste”, rezulta ca desfacerea casatoriei pe cale notariala nu impune audierea de catre notarul public a minorului, acesta având doar obligatia de a verifica existenta consimtamântului valabil al sotilor, inclusiv in ceea ce priveste exercitarea autoritatii parintesti, si de a constata desfacerea casatoriei si acordul partilor referitor la modalitatea de crestere si educare a minorilor ori de a respinge cererea solicitantilor tinând seama de raportul de ancheta sociala intocmit de autoritatea competenta. [M. Ciocirlan, Ascultarea minorilor in procedura notariala a divortului, www.juridice.ro]