Art. 266. Incheierea logodnei

(1) Logodna este promisiunea reciproca de a incheia casatoria.

(2) Dispozitiile privind conditiile de fond pentru incheierea casatoriei sunt aplicabile in mod corespunzator, cu exceptia avizului medical si a autorizarii instantei de tutela.

(3) Incheierea logodnei nu este supusa niciunei formalitati si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.

(4) Incheierea casatoriei nu este conditionata de incheierea logodnei.

(5) Logodna se poate incheia doar intre barbat si femeie.

Logodna este o instituție de drept civil cuprinsă și tratată în noua configurare juridică a reglementărilor privind „viața familială” și constă într-un legământ solemn a două persoane de sex diferit de a se căsători. Actul logodnei presupune, așadar, o legătură între cele două persoane pentru realizarea unui scop comun, respectiv acela de a încheia căsătoria.
Logodna este consensuală, în sensul că încheierea sa nu este supusă niciunei formalități, motiv pentru care ea poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. [Curtea de Apel București – Secția a IV -a Civilă, Decizia Civilă nr. 272 A/18.06.2014, www.rolii.ro]

Condițiile pentru încheierea logodnei sunt în principiu similare celor cerute pentru încheierea căsătoriei, exceptând avizul medical și autorizarea dată de organul administrativ. Logodna poate fi încheiată doar între un bărbat și o femeie și doar prin consimțământul personal și liber al acestora. Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită prin orice mijloc de probă. Logodna nu reprezintă o etapă prealabilă obligatorie de parcurs în vederea încheierii căsătoriei și nici nu este o condiționare sau o certitudine privind o viitoare căsătorie între cei doi. [Judecătoria Botoșani, Sentinţa civilă nr. 16494/17.12.2014, www.rolii.ro]

Referitor la conditiile de fond (…):
– minorii intre 16 si 18 ani se pot logodi cu incuviintarea parintilor, casatoria urmand sa se incheie cu respectarea tuturor cerintelor de fond sau de forma si doar daca exista motive temeinice care sa o justufice sau dupa ce viitori soti implinesc 18 ani;
– in ceea ce priveste existenta unei casatorii anterioare, credem ca logodna s-ar putea incheia si in timpul procesului de divort, casatoria subsecventa logodnei urmand sa se incheie dupa ramanerea definitiva a hotararii de desfacere a casatoriei. [C. C. Hageanu, Dreptul familiei si actele de stare civila, Editura Hamangiu 2012, p. 15]

Sub aspectul naturii sale juridice, aceasta (logodna, sn) nu poate fi considerata ca un simplu fapt juridic, ea fiind un act juridic sui generis, prin care logodnicii nu se obliga sa incheie casatoria (ceea ce ar presupune asumarea unei obligatii de rezultat), ci sa stabileasca intre ei relatii care in final sa duca la incheierea casatoriei (ceea ce presupune o obligatie de mijloace). [G.C. Frentiu, Comentariile Codului Civil. Familia. Art. 258-534, Editura Hamangiu 2012, p. 31]

Logodna nu reprezinta un contract (conventie) si nici un act juridic (sui generis) de drept al familiei care atrage un anumit statut legal pentru persoanele logodite, ci este un simplu fapt juridic. [A.Gherghe in Noul Cod Civil. Studii si comentarii. Vol I, Cartea I si Cartea a II-a, Editura Universul Juridic 2012, p. 609]