Art. 285. Opozitia la casatorie

(1) Orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

(2) Opozitia la casatorie se face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza.

Desi textul nu prevede expres, chiar si ofiterul de stare civila se poate sesiza, din oficiu, prin intocmirea unui proces-verbal, atunci cand constata personal existenta unei cauze de natura a opri incheierea casatoriei. [I. Padurariu in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 97]