Art. 295. Casatoria fictiva

(1) Casatoria incheiata in alte scopuri decat acela de a intemeia o familie este lovita de nulitate absoluta.

(2) Cu toate acestea, nulitatea casatoriei se acopera daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, a intervenit convietuirea sotilor, sotia a nascut sau a ramas insarcinata ori au trecut 2 ani de la incheierea casatoriei.

Casatoria fictiva (…) este o casatorie simulata.
O conditie esentiala a casatoriei fictive este ca scopul acesteia sa fie eludarea unor dispozitii imperative ale legii. (…) Nu intotdeauna insa casatoria simulata inseamna si urmarirea fraudarii legii. Este posibil ca doua persoane, de cele mai multe ori de varsta inaintata sau incapabile de a procrea, sa se casatoreasca fara ca intre ele sa se stabileasca raporturi de consumare a casatoriei, ci doar intemeierea unei comunitati de viata. In cazul acestor casatorii, scopul social juridic al casatoriei (intemeierea unei familii) este realizat, astfel ca simularea casatoriei nu poate fi sanctionata. [M. Banciu, A.A. Banciu, Dreptul familiei conform noului Cod civil, Editura Hamangiu 2012, p. 24]