Art. 312. Regimurile matrimoniale

(1) Viitorii soti pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legala, separatia de bunuri sau comunitatea conventionala.

(2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la dispozitiile prezentei sectiuni, daca prin lege nu se prevede altfel.

Regimul primar imperativ reprezinta un ansamblu de norme imperative cuprinse in art. 312-328 NCC, reguli de la care sotii nu pot deroga, indiferent de regimul matrimonial ales. Trasaturile regimului primar imperativ:
– este de aplicatie generala, deci se aplica tuturor cuplurilor casatorite, indiferent daca au incheiat sau nu o conventie matrimoniala si indiferent de regimul matrimonial ales;
– este fundamental, cuprinde doar norme generale cu valoare de principiu, care stau la baza oricarui regim matrimonial ales de soti sau aplicabil in fata legii, fara insa a constitui un tip de regim matrimonial;
– este imperativ, fiind alcatuit doar din norme obligatorii, de la care sotii nu pot deroga prin conventia matrimoniala sau prin alte acte juridice incheiate in temeiul art. 317 alin. (1) NCC. [C.C. Hageanu, Dreptul familiei si actele de stare civila, Editura Hamangiu 2012, p. 63-64]