Art. 327. Veniturile din profesie

Fiecare sot este liber sa exercite o profesie si sa dispuna, in conditiile legii, de veniturile incasate, cu respectarea obligatiilor ce ii revin privind cheltuielile casatoriei.

Libertatea alegerii profesiei de catre oricare dintre soti atrage dupa sine si posibilitatea schimbarii ei in aceleasi conditii, deci fara a fi necesar acordul celuilalt sot. (…) De asemenea, dreptul de a renunta la exercitarea unei profesii, prin demisie, apartine fiecaruia dintre soti independent de vointa celuilalt, chiar si in conditiile in care aceasta renuntare ar prejudicia interesele familiei. [C.M. Craciunescu in Noul Cod Civil. Studii si comentarii. Vol I, Cartea I si Cartea a II-a, Editura Universul Juridic 2012, p. 732]

Natura juridica a veniturilor din exercitarea profesiei depinde si de regimul matrimonial aplicabil sotilor, regimul primar constituind doar un set de reguli de baza, care se completeaza cu acesta; astfel, daca regimul matrimonial aplicabil este separatia de bunuri, veniturile incasate din exercitarea profesiei vor fi bunuri proprii, in timp ce in cadrul regimului matrimonial al comunitatii legale, acestea vor fi bunuri comune, cu distinctiile prevazute de art. 341 NCC. [C.M. Craciunescu in Noul Cod Civil. Studii si comentarii. Vol I, Cartea I si Cartea a II-a, Editura Universul Juridic 2012, p. 733]

Libertatea de a dispune de veniturile incasate nu are caracter absolut, fiecare sot fiind tinut in prealabil de obligatia de a contribui la sarcinile casatoriei. [C. M. Nicolescu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 348]