Art. 33. Patrimoniul profesional individual

(1) Constituirea masei patrimoniale afectate exercitarii in mod individual a unei profesii autorizate se stabileste prin actul incheiat de titular, cu respectarea conditiilor de forma si de publicitate prevazute de lege.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul maririi sau micsorarii patrimoniului profesional individual.

(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face in conformitate cu dispozitiile art. 1.941-1.948, daca prin lege nu se dispune altfel.

Din interpretarea prevederilor alin. (2) al art. 33 NCC rezulta ca si marirea sau micsorarea patrimoniului profesional individual se realizeaza tot prin act juridic unilateral incheiat de titular, cu respectarea conditiilor de forma si de publicitate prevazute de actul normativ care reglementeaza exercitarea respectivei profesii. Textul are in vedere doar situatiile in care marirea sau micsorarea patrimoniului profesional individual se realizeaza pe calea unui transfer intrapatrimonial, asa cum este acesta definit de art. 32 NCC. Daca, spre exemplu, marirea patrimoniului profesional individual se va face prin achizitionarea unui bun imobil de la alta persoana, actul juridic va trebui sa imbrace forma autentica, iar dobandirea dreptului de proprietate va fi conditionata de inscrierea in cartea funciara, devenind aplicabile prevederile art. 557 alin. (4) si ale art. 888 NCC. [E. Chelaru in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 38]