Art. 342. Regimul juridic al bunurilor proprii

Fiecare sot poate folosi, administra si dispune liber de bunurile sale proprii, in conditiile legii.